mang thai 3 tuần

Mang thai 3 tuần tuổi và những thay đổi trong cơ thể mẹ bầu

Khi đã mang thai được 3 tuần, thì có thể bạn đã bị mất kinh 1 tuần rồi, thậm chí có những thay đổi của cơ thể mà bạn có thể cảm nhận được khi em bé đang phát triển. Hoặc nếu chưa thấy có thay đổi nào đó, và bạn cũng chưa thử băng […]

Chuyển lên trên