Thời kỳ 3 tháng cuối

Thời kỳ 3 tháng cuối

0

Trẻ cân nặng khoảng hơn 1000g vào đầu tam cá nguyệt thứ ba. Lúc này bé con đã có thể mở…